Username: Password:
Remember me on this computer | Create Account | Forgot Password
รีวิวที่เที่ยวทำบุญไหว้พระ - พระธาตุจอมกิตติ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Description:

สำหรับเพื่อนๆที่เดินทางมาท่องเที่ยวภาคเหนือ โดยเฉพาะ จังหวัดเชียงราย คงไม่พลาดที่ต้องเดินทางมา ทำบุญไหว้พระ - พระธาตุจอมกิตติ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย กันอย่างแน่นอน เพราะพระธาตุจอมกิตติแห่งนี้ ช้ามาอย่างยาวนาน และมีประวิติศาสตร์สำคัญที่ถูกบันทึกเอาไว้มากมายอีกด้วย และด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่น พร้อมทั้งตั้งอยู่บนดอยจอมกิตติ ทำให้สามารถชมวิว ทิวทัศน์ โดยรอบของ เมือง เชียงแสน ที่สวยงามได้อีกด้วย

พระธาตุจอมกิตติ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

บริเวณลาน พระธาตุจอมกิตติ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


พระธาตุจอมกิตติ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

พระธาตุจอมกิตติ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

พระธาตุจอมกิตติ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ยอดเจดีย์ของ พระธาตุจอมกิตติ ที่หักตกลงมา


ยอดเจดีย์ของ พระธาตุจอมกิตติ ที่หักตกลงมา จากเหตุการ์ณแผ่นดินไหวทางประเทศลาว เมื่อปี พ.ศ. 2550
ซึ่งปัจจุบันได้มีการซ่อมแซม และบูรณะใหม่ให้สวยงามดังเดิม


พระธาตุจอมกิตติ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงรายพระธาตุจอมกิตติ

พระธาตุจอมกิตติ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 ความสวยงามของตัวโบสถ์ของ พระธาตุจอมกิตติ


ความสวยงามของตัวโบสถ์ของ พระธาตุจอมกิตติ

 ความสวยงามของตัวโบสถ์ของ พระธาตุจอมกิตติ

บรรยากาศโยรอบ ของพระธาตุจอมกิตติ ที่ร่มรื่น


พระธาตุจอมกิตติ ซึ่งตั้งอยู่บนดอยจอมกิตติ ทำให้สามารถชมวิว ทิวทัศน์ โดยรอบของ เมือง เชียงแสน ที่สวยงามได้อีกด้วย

 

   


ความเห็นของคุณ:
ชื่อผู้ออกความเห็น
*
อีเมล์
*
ข้อความ